Ekosystemansatsen i teori och praktik - vad vet vi, var står vi?
Date:
2010-10-21 - 2010-10-22
Location:
Göteborg, Sweden

Links:
Havsmiljöinstitutet

Download:
Link to documentPDF (pdf, 88.7 kB)

Description:
21-22 oktober arrangerar Havsmiljöinstitutet ett seminarium om Ekosystemansatsen i teori och praktik. Seminariet hålls på Novotel i Göteborg, och bland föredragshållarna finns BNI´s Henrik Österblom med föredraget "En ekosystemansats för Östersjön - är vi på rätt spår".

I en nyligen publicerad forskningsrapport i tidskriften Marine Policy, har Henrik tillsammans med kollegor på bl.a. Baltic Nest Institute och Stockholm Resilience Centre undersökt hur man kan göra ekosystemansatsen operationell. Mer information om studien finns här.

Programmet kan laddas ner här.PDF (pdf, 88.7 kB)

In a video seminar Henrik Österblom explains the dynamics behind marine social-ecological systems and the ecosystem approach to fisheries management. View it here.

Begrepp som ekosystembaserad förvaltning och ekosystemansatsen är på olika sätt intressanta isamband med förvaltningen av havet. Vissa uppfattar orden som odefinierade slagord, medan andra använder dem i sitt dagliga arbete. Med seminariet vill vi belysa problematiken runt begreppen ekosystemansatsen och ekosystembaserad förvaltning, och diskutera hur begreppen kan tolkas och användas. Men vi vill också uppmärksamma myndigheternas beroende av detta synsätt i sitt arbete för att förbättra havsmiljön.

Syfte: Att diskutera och problematisera begreppet ekosystembaserad förvaltning för att få en bättre förståelse för dess begränsningar och möjligheter.

Målgrupper: Forskare/lärare, beslutsfattare och miljötjänstemän.

Share this page:

Web editor: Marmar Nekoro

Updated: 2011-09-13
Baltic Nest Institute Sweden
Baltic Sea Centre, Stockholm University
SE-106 91 Stockholm, Sweden, +46-8-16 37 18
Baltic Nest Institute Denmark
Aarhus University, Fredriksborgsvej 399
DK-4000 Roskilde, Denmark, +45 4630 1200
Baltic Nest Institute Finland
Finnish Environment Institute, P.O. Box 140
FI-00251 Helsinki, Finland, + 358 20 610 123